Komunikacja i transport

Liczba odwiedzających: 176215
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Kontakt

Uwaga !
Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) od 01.07.2023 r. nie obowiązuje już opłata ewidencyjna.
W związku z powyższym prosimy nie uiszczać opłaty ewidencyjnej, przy dokonywaniu opłat za poszczególne czynności.


a) Rejestracja pojazdów tel. 22 600-7-138, 139, 140
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30


Obsługa interesantów


Od dnia 1 marca 2024 r. rejestracja/przerejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty online https://bezkolejki.eu/spotwock lub telefonicznie pod numerem 22/600-7-138. Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć! 


Rezerwacja przez Internet  


Rezerwując wizytę, wybierz odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznacz miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku "rezerwuj wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Otrzymasz 6-cyfrowy kod, który należy zachować do weryfikacji wizyty.


W dniu wizyty przyjdź  do urzędu 10 min. przed planowaną wizytą, pobierz bilet wpisując 6 - cyfrowy kod na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. W celu sprawnej obsługi przyjdź jeżeli to możliwe z wypełnionym wnioskiem. Odpowiednie formularze można pobrać z naszej strony internetowej https://www.bip.powiat-otwocki.pl/604,karty-uslug
Udaj się na poczekalnię i oczekuj na wezwanie przydzielonego numeru, który zostanie wyświetlony na monitorze (dodatkowo numer zostanie wywołany przez głośnik)
Przy rezerwacji wizyty musisz podać adres email. Dane zbierane są w celu weryfikacji rezerwacji terminu wizyty (dane nie są przekazywane innym podmiotom). Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi.
Spóźnienie się jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością wybrania wizyty w następnym terminie.
Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (w jednym dniu klient może dokonać maksymalnie 3 rezerwacji, każda rezerwacja dokonana powyżej wskazanej ilości będzie anulowana)!
Jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.


Numer VIN (17 znaków) jest wymagany w przypadku rejestracji do kolejki Rejestracja Pojazdów. W przypadku braku numeru VIN należy wpisać numer identyfikacyjny pojazdu. Wpisanie niewłaściwego numeru VIN lub numeru identyfikacyjnego pojazdu skutkuje odmową obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku. Starostwo Powiatowe w Otwocku  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rezerwacji internetowej ma prawo do usunięcie rezerwacji internetowej bez podania przyczyny.


Jeżeli rezygnujesz z wizyty odwołaj ją, aby ktoś inny mógł z niej skorzystać.


Kalendarz zapisów na marzec zostanie uruchomiony  29 lutego ok. godziny 15.00


Przypominamy, że kompletne dokumenty związane z zawiadomieniem o zbyciu, rejestracją pojazdu bądź wnioski o wtórnik dowodu, wtórnik tablicy lub dodatkową tablicę można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa bądź za pośrednictwem e-puap lub platformy www.esp.pwpw.pl


b) Prawo jazdy, Rejestracja łodzi tel. 22 600-7-134, 136
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30
prawa jazdy - obsługa interesantów odbywa się po pobraniu numerka z biletomatu „P" (ilość wydanych numerków i kolejność wezwań generowana jest przez system kolejkowy);


c) Transport drogowy i Transport publiczny, OSK, Instruktorzy, Parking tel. 22 600-7-135
- poniedziałek od 8.10 do 16.30
- wtorek, środa, czwartek od 8.10 do 15.30
- piątek od 8.10 do 14.30 obsługa interesantów odbywa się wg. kolejności przyjścia


d) Powiatowy Inżynier Ruchu tel. 22 600-7-131
obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.