XX Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Poznajemy swoją małą ojczyznę”

Data: 24.11.2023 r., godz. 10.30    451
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli zaprasza uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych do udziału w XX Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Poznajemy swoją małą ojczyznę”.

Celem konkursu jest poszerzenie przez Uczestników wiedzy na temat regionu powiatu otwockiego pod kątem historycznym i kulturowym (m.in. zwyczaje, obrzędy i zabytki), rozbudzenie w młodzieży potrzeby sprawnego i prawidłowego wysławiania się, rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań oraz pobudzenie twórczego myślenia, przybliżenie uczestnikom wyjątkowych osób pochodzących z powiatu otwockiego.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- VI; klasy VII- VIII oraz składa się z dwóch etapów: I etap – szkolny; II etap – powiatowy.


Podczas I etapu (szkolnego) każda szkoła wyłania uczestników II etapu (powiatowego) – 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.


Finał konkursu odbędzie się 19 grudnia (wtorek) o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli.


Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA.docx

Regulamin Powiatowego Konkursu Krasomówczego 2023.docx

Załącznik RODO.docx