Poszukiwany Inspektor Nadzoru Budowlanego - aktualizacja z dn. 29.02.2024 r.

Data: 22.02.2024 r., godz. 16.30    729
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku poszukuje Inspektora Nadzoru w celu prowadzenia nadzoru realizacji zadania: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku”.

W obowiązku ww. inspektora nadzoru budowlanego będzie: bieżący nadzór nad realizacją ww. zadania, gwarantujący jego właściwe wykonanie.


Szczegóły w załączniku: Ogłoszenie_inspektor nadzoru.docx


Oferty prosimy kierować na adres e-mail: jm@lootwock.pl


Termin składania ofert: 29 lutego 2024 r.


-


INFORMUJEMY, że "Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia Inspektora Nadzoru Budowlanego" zostaje unieważnione.


Jednocześnie informujemy, że zostanie wszczęty nowy nabór w sprawie zatrudnienia Inspektora Nadzoru po uszczegółowieniu zapytania.