Podpisanie umowy

Data: 21.02.2024 r., godz. 15.30    746
Pod koniec 2024 roku budynek Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego zyska nowe oblicze. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zachodnia elewacja budynku zostanie odnowiona zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

Miło nam ogłosić, że w środę 21 lutego Krzysztof Szczegielniak - Starosta Otwocki wraz z Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego Panią Joanną Michalczyk podpisali umowę na zadania inwestycyjne pn. Prace konserwatorskie i restauratrskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku.


Na wykonawcę prac została wybrana firma ADVER Tomasz Dębski z siedzibą w Warszawie.
Wartość umowy wynosi 1 592 850,00 zł,  z czego 980 000,00 zł Powiat otrzymał w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Inwestycja ta zrealizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W jej ramach zostaną wykonane m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej; tynki na elewacjach; naprawę ścian poprzez usunięcie nalotów i zabezpieczeń rys; obróbkę blacharską m.in. parapetów; wymianę rynien, rur spustowych; wymianę posadzki na balkonach; renowację zniszczonych detali architektonicznych; prace na portyku zwieńczonym tympanonem; odświeżenie kolumn korynckich, pilastrów oraz boniowania znajdującego się w dolnej części budynku; prace na schodkach zewnętrznych; demontaż iluminacji; malowanie elewacji.
Termin zakończenia prac to koniec listopada 2024 r.  


To nie jedyne inwestycje realizowane przy powiatowym liceum. Na przestrzeni ostatnich lat zrewitalizowany został:  • parking przed "Gałczynem" - powstały nowe stanowiska postojowe, wytyczono miejsce przeznaczone do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i drogi dojazdowe. Teren został objęty nowoczesnym systemem monitorującym oraz alarmowym. Nowa architektura krajobrazu parkingu jest spójna z otaczającym go zabytkowym parkiem miejskim. Obecnie:

  • ku końcowi zmierzają prace dookoła Parku Miejskiego w Otwocku - powstają nowe chodniki okalające park. Nowa nawierzchnia powstanie z płyt betonowych uzupełnionych o wstawki z kostek granitowych, a od strony jezdni zostanie wymieniony krawężnik.  
    Dzięki tym pracom otoczenie liceum pięknieje, a remont samego budynku szkoły będzie przysłowiową wisienką na torcie.  


DSC09381.JPG (4.13 MB)


DSC09405.JPG (3.91 MB)


DSC09416.JPG (3.78 MB)