Praktyki wspomagane w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Data: 29.02.2024 r., godz. 14.00    262
Jak ważna jest aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nikogo przekonywać nie trzeba. Osoba niepełnosprawna nie jest osobą gorszą, a pracując zawodowo często wykazuje się większym zaangażowaniem i dla pracodawcy jest wartościowym pracownikiem.

Dlatego cieszymy się, że wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej pod opieką nauczyciela wspomagającego wezmą udział w praktykach wspomaganych, które realizowane będą w Starostwie Powiatowym w Otwocku!
Umowę, w czwartek 29 lutego, dotyczącą porozumienia między placówką a Starostwem podpisali: Krzysztof Szczegielniak - Starosta Otwocki, Kinga Błaszczyk - Członek Zarządu Powiatu Otwockiego oraz Dyrektor SOSW nr 1 Pani Eliza Trzcińska-Przybysz.


Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji szkolnej na otwartym rynku pracy. Praktyki wspomagane w zakładach pracy są realizowane w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy”. Podczas odbywania praktyk uczniowie są pod opieką nauczyciela  – trenera pracy, który podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności praktycznych a także dba o dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Za uczniów placówki przy ul. Majowej odpowiedzialna będzie Pani Urszula Kurowska.


Dziękujemy za zaufanie, z otwartymi ramionami czekamy na uczniów, by wprowadzić ich w pracę samorządu.  


DSC09818.JPG (3.81 MB)


DSC09838.JPG (4.09 MB)