Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO-CRP i BRAVO

Data: 29.02.2024 r., godz. 10.00    210
Informujemy, że z dniem 1 marca do końca maja br. Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie dotyczące działań antyterrorystycznych obowiązujących na terytorium naszego kraju. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:


- nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1) P-06121-16-24 zarz. nr 16 PRM 2024 stopień BRAVO.pdf


- nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1) P-06121-17-24 zarz. nr 17 PRM 2024 stopień CRP.pdf


- nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - 1) P-06121-18-24 zarz. nr 18 PRM 2024 stopień BRAVO infrastruktura.pdf


Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.