Zgłoś swoich kandydatów - Mazowieccy Lady i Gentleman D.

Data: 20.03.2024 r., godz. 08.45    277
Konkursy Mazowiecka Lady D. oraz Mazowiecki Gentleman D. to szansa na docenienie pracy osób z niepełnosprawnościami, którzy są wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych. Do 30 kwietnia br. można zgłaszać nowych kandydatów i kandydatki do obu tytułów.

Konkursy zgłoszone zostały przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Konkurs dedykowany paniom w tym roku doczekał się piątej odsłony, natomiast konkurs dla panów trzeciej. Celem obu jest uhonorowanie kobiet i mężczyzn wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocję ich postaw. Konkursy te zwiększają świadomość społeczną na temat wkładu osób z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społęczny Mazowsza.


Kategorie
Niezależnie od tego, czy ktoś ubiega się o tytuł Mazowieckiej Lady D. czy Mazowieckiego Gentlemana D., kandydatury można zgłaszać w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria w obu konkursach – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.


Jak się zgłosić?
Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. Przyjmowane są wyłącznie na formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szczegółów – w tym regulamin obu konkursów dostępne są pod adresami: https://mcps.com.pl/regulamin-v-edycji-konkursu-mazowiecka-lady-d-zgloszenia-do-30-kwietnia-2024-r/mazowiecka-lady-d/ 


https://mcps.com.pl/regulamin-iii-edycji-konkursu-mazowiecki-gentleman-d-zgloszenia-do-30-kwietnia-2024-r/mazowiecki-gentleman-d/


konkurs.jpg (122 KB)