Nowe ubrania dla strażaków

Data: 10.12.2019 r., godz. 15.30    3221
W piątek, 6 grudnia 2019 r., Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski przekazał strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku 8 kompletów nowych, specjalistycznych ubrań typu NOMEX.
Zakup nowych ubrań był możliwy dzięki dotacji na dofinansowanie zadania pt. „Zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku”.

Łączna wartość zadania wyniosła 27 453,60 zł (wartość po przetargu), z czego 24 705,49 zł (89,99%) pokryło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakupione ubrania zwiększą stopień zabezpieczenia strażaków bezpośrednio biorących udział w akcjach ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów. Realizacja projektu umożliwi usprawnienie działań ratowniczych oraz szybką likwidację skutków.

Zakup ubrań ma na celu stworzenie właściwych warunków do profesjonalnego i bardziej skutecznego prowadzenia działań ratowniczych, co będzie miało bezpośredni wpływ na szybkie i skuteczne ograniczenie występującego podczas różnorodnych akcji ratowniczo-gaśniczych, co pozwoli do minimum ograniczyć wpływ występującego zagrożenia na środowisko.

„Zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 24 705,49 zł.
Monika Wiechetek 

Nowe ubrania dla strażaków