Ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych w Karczewie

Data: 02.12.2019 r., godz. 13.00    2091
W dniu 29.11.2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas wojskowych oraz wręczenie certyfikatów wojskowym uczniom klasy czwartej Zespole Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.
Kadeci w obecności swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „stać na straży statutu szkoły, pielęgnować wartości chrześcijańskie i patriotyczne oraz być wzorem obywatela i ucznia”.

Ślubowanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia jednostek, które dokładają wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość kształcenia młodzieży klas mundurowych.

Po akcie ślubowania uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe i patriotyczne.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Dariusz Olszewski, Burmistrze Karczewa Michał Rudzki, Starosta otwocki Cezary Łukaszewski, Dowódcy jednostek wojskowych i partnerów społecznych współpracujących z Zespołem Szkół w Karczewie mjr Sylwester Kulig, mjr Stanisław Majoch , Rodzice i rodziny uczniów.

Ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych w Karczewie