Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

Data: 11.09.2020 r., godz. 10.00    935
Do 15 października br. potrwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej. Nagroda przyznawana jest animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zgłaszania kandydatur. Wspólnie doceńmy lokalne inicjatywy ludzi kultury z naszego regionu. Laureaci nagrody otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. zł.

Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z pięciu kategorii:

  • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej,
  • projekt oparty o dziedzictwo lokalne (materialne i niematerialne),
  • projekt storytellingowy tzn. taki, w którym opowieść tradycyjna, lokalna, osobista bądź literacka stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej,
  • projekt wykorzystujący nowoczesne technologie i innowacyjne formy przekazu,
  • projekt realizowany online.
Regulamin konkursu