Osobistym szlakiem dworów ziemi otwockiej

Data: 15.09.2020 r., godz. 14.30    1019
W dn. 19-20 września br. na terenie powiatu otwockiego odbędzie się wydarzenie, którego celem jest przybliżenie historii dworów ziemi otwockiej.
Dwory ziemi otwockiej, kojarzą się głównie z drewnianymi pensjonatami o koronkowo wyciętych dekoracjach w stylu świdermajer. Niewielu zna otwockie XIX wieczne dwory i pałace murowane kolumnowymi portykami, otoczone parkami krajobrazowymi. Wiele z nich popadło po 2 wojnie światowej w ruinę i ślad po nich zaginął. Nieliczne ocalałe, wyremontowane prowadzą różnorodną działalność dla lokalnej społeczności.

Pamiętać należy, że dwór to nie tylko budynek, ale zbudowane na jego bazie przedsiębiorstwo z budynkami folwarcznymi i rozległym parkiem, to także organizacja społeczna, którą zarządzały władające majątkiem rodziny. Na ziemi otwockiej osiadły nie tylko zasłużone polskie rody, jak Potoccy, Zamoyscy, Chrzanowscy, Jezierscy, ale również warszawscy przedsiębiorcy i fabrykanci: Róźyccy, Mioduszewscy, Szlenkierowie.

W dniach 19 i 20 września - w kilku wybranych majątkach na terenie powiatu otwockiego, tj. w Rudnie, Róźycowie, Sobieniach-Jeziorach i Łucznicy będzie możliwość posłuchania o historii tych i innych złożeń pałacowych i dworskich, ale też o losach rodzin z nimi związanych, powojennych losach majątków, rewaloryzacji parków i współczesnej działalności. W drugiej połowie każdego z tych dni nadchodzącego weekendu zapraszamy do odwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim oraz do uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach tematycznych, oprowadzaniu po założeniu i grze terenowej.

Dojazd we własnym zakresie. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia bezpłatny.

Wydarzenie w ramach tegorocznej edycji  Europejskich Dni dziedzictwa, pt. Moja droga, którego organizatorem głównym jest: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Współorganizatorem wydarzenia jest Powiat Otwocki.

Harmonogram wydarzenia

19 września 2020 r.
13.00
dwór Mioduszewskich w Różycowie (Wola Ducka) – o historii dworu i pamiątkach po ostatnich właścicielach opowie właściciel Jakub Mioduszewski
14.30
pałac Chrzanowskich w Rudnie – o historii pałacu i rewaloryzacji opowie właścicielka Monika Gawrylak, prezes Fundacji Być Więcej
16.00 – 18.00
pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim
16.00 – 17.00
- gawęda „O Urzeczu” opowie dr Maurycy Stanaszek
- przyśpiewki urzeckie zaprezentuje zespół ludowy „Sołtysi”
- „Smakołyki urzeckie podawane w dworze Jezierskich w Otwocku Wielkim w 1 ćw. XX wieku” opowiedzą i podadzą do degustacji Iwona Drozd i Katarzyna Kunatkowska (dziedziniec pałacowy od strony ogrodu)
16.00 – 18.00 grę terenową na orientację prowadzi Paweł Starzyński z PTTK Otwock (formularze gry do odbioru w namiocie Powiatu otwockiego)
17.00 – 17.30
gawęda „O siedzibach ziemiańskich w powiecie otwockim” opowie Paweł Ajdacki (sala jadalna pałacu)
17.30 – 18.00
koncert muzyki barokowej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej nr 1 w Otwocku (dziedziniec pałacowy od strony ogrodu)
18.00 - 19.00
otwarcie galerii UrzeczeArt w kawiarence pałacowej Pod bocianim klekotem, prowadzenie Przemysław Drozd

20 września 2020 r.
13.00
pałac Jezierskich w Sobieniach-Szlacheckich – o historii obiektu i jego rewaloryzacji opowie Menager Hotelu Sobienie-Królewskie
14.30
dwór Potockich w Łucznicy – o historii obiektu i jego obecnej działalności opowie Justyna Skowyrska- Górska, prezes Stowarzyszenia Akademia Łucznica
16.00 – 18.00
pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim
16.00 – 17.00
gawęda „O rewaloryzacji pałacu Jezierskich w Sobieniach-Szlacheckich” opowie Andrzej Nogal (sala jadalna pałacu)
16.00 – 17.00
oprowadzanie po zespole pałacowo-parkowym w Otwocku Wielkim dr Anna Feliks (dziedziniec pałacowy od strony ogrodu)
16.00 – 18.00
grę terenową na orientację prowadzi Paweł Starzyński z PTTK Otwock (formularze gry do odbioru w namiocie Powiatu otwockiego)
17.00 – 17.30
gawęda „O rodach ziemiańskich powiatu otwockiego” opowie Mariusz Rombel (sala jadalna pałacu)
17.30 – 18.00
koncert muzyki barokowej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej nr 1 w Otwocku (dziedziniec pałacowy od strony ogrodu)

Informacje o obiektach i dojeździe:

Dwór Mioduszewskich w Różycowie,
jako letnią rezydencję zbudowano w końcu XIX wieku dla Juliana Różyckiego, założyciela Bazaru Różyckiego w Warszawie. Około 1910 został zakupiony przez Bolesława i Zofię Mioduszewskich z Bydgoszczy i stał się dla nich rodzinną rezydencją. Nadal pozostaje w rodzinie. Wnętrze salonu pozostawione niemal nietknięte po seniorce rodu, pełne jest pamiątek, zdjęć, brązów, mebli . Adres: Różyce, Wola Dudzka, osoba do kontaktu Jakub Mioduszewski, właściciel, email. Jakub.mioduszewski@gmail.com.

Pałac Chrzanowskich w Rudnie
Wzniesiony w stylu klasycystycznym dla chorążego warszawskiego Marcina Chrzanowskiego w końcu XVIII wieku. Jego projektantem był prawdopodobnie architekt epoki stanisławowskiej Hilary Szpilowski. Otacza go park krajobrazowy z tarasami ziemnymi opadającymi ku łąkom i stawom. Obecnie siedziba Fundacji Kultury i Rozwoju Osobistego Być Więcej. Adres: Fundacja Kultury i Rozwoju Osobistego „Być Więcej”, Rudno, ul. Pałacowa 7, 05-340 Kołbiel, osoba do kontaktu Monika Gawrylak, prezes fundacji, email. fundacja@bycwięcej.pl.

Pałac Jezierskich w Sobieniach – Szlacheckich
murowany, klasycystyczny o cechach neorenesansowych został przebudowany w połowie XIX wieku prawdopodobnie po oddziedziczeniu majątku przez Władysława Stanisława Jezierskiego. Ostatnimi właścicielami byli Władysław Jezierski i jego żona Zofia Maria z Potockich. Obecnie po rewaloryzacji całego zespołu w pałacu znajduje się hotel, spa, pole golfowe, country club. Hotel Sobienie Królewskie, Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Szlacheckie, email: hotel@sobieniekrolewskie.pl.

Dwór Potockich w Łucznicy
z charakterystycznym kolumnowym gankiem wzniesiono wraz z zabudowaniami gospodarczymi około roku 1846. Założono także niewielki prostokątny park, resztki którego zachowały się do dzisiaj. Wśród starych drzew jest wspaniały kilkusetletni dąb szypułkowy, o pięknie uformowanej koronie. Reliktem dawnej epoki jest również dębowo – akacjowa aleja, która prowadzi do pobliskiego lasu. Zespołem opiekuje się Stowarzyszenie Akademia Łucznica prowadzące od wielu lat znakomite kursy rzemiosła artystycznego. Stowarzyszenie Akademia Łucznica, Łucznica 10, 08-440 Pilawa. Osoba do kontaktu Justyna Skowyrska-Górska, prezes Stowarzyszenia, justynaskowyrska@gmail.com.