Odprawa roczna policji

Data: 12.02.2020 r., godz. 15.30    3238
W dniu 6 lutego br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego, odbyła się roczna odprawa policyjna.
W dniu 6 lutego br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego, odbyła się roczna odprawa policyjna z udziałem całej kadry kierowniczej, przedstawicieli służb oraz władz samorządowych. Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku przez komisarza Jakuba Komorowskiego. Przybyłych gości przywitał nadkomisarz Daniel Niezdropa, na uroczystość przybyli: Starosta Otwocki – Cezary Łukaszewski, Przewodniczący Rady Powiatu - Piotr Mateusz Kudlicki, Wicestarosta Otwocki – Krzysztof Kłósek, Prezydent Miasta Otwocka – Jarosław Margielski, Burmistrz Józefowa – Marek Banaszek, Burmistrz Karczewa – Michał Rudzki, w imieniu Wójta Gminy Celestynowa Witolda Kwiatkowskiego – Michał Michalak, Wójt Gminy Kołbiel – Adam Budyta, Wójt Gminy Osieck – Karolina Zowczak, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory – Stanisław Wirtek, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna – Tomasz Kostyra, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu - Kinga Błaszczyk, Prokurator Rejonowy z Otwocka – Lidia Kazimierczyk-Pyra i Prokurator Rejonowy z Garwolina Leszek Wójcik. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych.
Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki podsumował cały rok pracy policji, podkreślił rolę samorządów oraz zaangażowanie w rozwój lokalnej Policji.
W swoim wystąpieniu Starosta Otwocki – Cezary Łukaszewski, podkreślił, że ,,policjanci są oddani służbie i realizują tę największą potrzebę społeczną czyli poczucie bezpieczeństwa”.
Uroczystość zakończyła się przekazaniem dwóch nowych, oznakowanych policyjnych radiowozów dla otwockich i karczewskich policjantów.
Wydział Ruchu Drogowego otrzymał także specjalistyczny narkotest narkotykowy DrugTest 5000. Radiowozy policyjne zostały zakupione w ramach akcji ,,Sponsoring 2019”, dzięki dzięki wsparciu finansowemu samorządów Powiatu Otwockiego oraz miasta Otwocka, miasta i gminy Karczew, gmin: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory oraz budżetu Policji. Samorządy na zakup radiowozów przekazały łączną kwotę 130 tys. zł.