Schrony z Dąbrowieckiej Góry we francuskim przewodniku

Data: 20.07.2021 r., godz. 09.30    1056
Dwa obiekty militarne z terenu powiatu otwockiego znalazły się na łamach francuskiego przewodnika po 1600 muzeach militarnych Europy „World War II Museum Handbook”.
We Francji ukazał się kolejny numer prestiżowego przewodnika po 1600 muzeach militarnych Euro-py „World War II Museum Handbook”, poświęconego okresowi II wojny światowej. 

Dwa obiekty z terenu powiatu otwockiego: schrony Regelbau120a i Regelbau 514 z Dąbrowieckiej Góry, zyskały uznanie wydawcy przewodnika i znalazły się na łamach jego najnowszej publikacji.

Cieszymy się, że nasze militarne atrakcje są znane także poza granicami kraju!