„Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Data: 22.07.2021 r., godz. 13.00    448
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu.
Odkrywamy na Mazowszu modernizm

Ideą przedsięwzięcia jest odkrycie lub zgłębienie wartości dziedzictwa architektury nowoczesnej, m. in. podczas wakacyjnych wycieczek po Mazowszu. W stylu dojrzałego modernizmu budowano liczne siedziby urzędów, ośrodków kultury, szkół, dworców, hal, domów towarowych i osiedli mieszkaniowych. W te wakacje, Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do poszukiwania modernizmu w mazowieckich miastach i miasteczkach oraz docenienia jego wartości i znaczenia dla naszego krajobrazu kulturowego.

Warunki udziału w konkursie

Zdjęcie wykonane w 2021 r. i nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „W poszukiwaniu modernizmu” oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 września br. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni.

Regulamin i więcej informacji są dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/pl/konkursy/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail:dziedzictwo@mazovia.pl.