Sprzątanie Świata 2021

Data: 01.10.2021 r., godz. 14.30    959
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych we współpracy z Powiatem Otwockim po raz kolejny zorganizował akcję „Sprzątanie Świata - Polska 2021”. W akcji udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 2 i 12 w Otwocku.
Akcja sprzątania została przeprowadzona w dniu 24 września 2021. Wydarzenie rozpoczęło się od sprzątania odpadów z lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach ulic: Poniatowskiego, Narutowicza, Sułkowskiego i Andriollego w Otwocku, a następnie grupy sprzątające udały się do Ośrodka Edukacyjnego „Baza Torfy” na zwieńczenie akcji oraz wspólną zabawę. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał nagrody książkowe za udział w wydarzeniu.

W tym roku Sprzątanie Świata odbyło się również w Gminie Kołbiel, a dokładnie w miejscach, gdzie zawsze można liczyć na duże ilości różnych odpadów czyli w pobliżu stacji PKP Chrosna oraz w okolicy Białej Góry. Powiat Otwocki dofinansował podstawienie dwóch kontenerów.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie podczas tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”!

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.