Konkurs edukacyjny MZPK rozstrzygnięty!

Data: 05.11.2021 r., godz. 14.00    880
W tegorocznej edycji konkursu „Otwarte krajobrazy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka” wzięło udział około 600 uczniów szkół podstawowych. Jury dokonujące oceny prac nie miało łatwego wyboru, ale udało się wyłonić laureatów.
W etapie szkolnym i parkowym z 22 szkół z terenu gmin w granicach, których położony jest Mazowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną, wpłynęło łącznie 151 prac. W I kategorii „Mieszkańcy pól i łąk” 81 prac, w II kategorii „Plakat promujący wartości terenów otwartych” 41 prac oraz w kategorii III „Otwarty krajobraz w obiektywie” – 29 prezentacji. Uczniowie biorący udział w konkursie, podczas wykonywania swoich prac mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy przyrodniczej, ale i docenienia piękna krajobrazu otwartego.

Jury dokonujące oceny prac nie miało łatwego wyboru. Każda praca była szczególna i zasługiwała na wyróżnienie. Laureaci otrzymali między innymi nagrody takie jak: kamery sportowe, plecaki, głośniki przenośne czy światełka rowerowe ufundowane ze środków powiatu otwockiego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie będzie oficjalnego wręczenia nagród w siedzibie MZPK. Wszystkie nagrody zostaną rozwiezione do szkół

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.