Obchody 80. rocznicy zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie

Data: 12.08.2022 r., godz. 12.00    858
W sierpniu mija 80. rocznica zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie. W ramach obchodów m.in. na terenie powiatu odbędą się liczne wydarzenia. Jednym z nich jest wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, której współorganizatorem jest Powiat Otwocki.
Dzięki współpracy United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu ze Społecznym Komi-tetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwem Przyjaciół Otwocka, w ramach obchodów 80. rocznicy zagłady otwockich Żydów, w środę 17 sierpnia o godzinie 17:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku zostanie zaprezentowana wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”. Wystawa opowiada o postawach, które wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy, ale także poddaje analizie nie-które z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulega-li pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa dla współudziału w złych czynach?

Bezpośrednio po otwarciu wystawy, o godz. 18.00, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbędzie się wykład Sebastiana Rakowskiego, historyka i regionalisty, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Otwocka „Historia otwockiego getta”. Więcej informacji o wykładzie: https://zydziotwoccy.pl/.../historia-otwockiego-getta.../.

Powiat Otwocki jest współorganizatorem wystawy, a Starosta Otwocki sprawuje nad wystawą Patronat Honorowy. 

W ramach obchodów 80. rocznicy zagłady otwockich Żydów na terenie Otwocka, Falenicy i w różnych miejscach Warszawy, odbędą się także: marsze pamięci, wystawa malarstwa, koncerty, spacery po nieistniejącym mieście. Szczegółowy program dostępny tutaj.