Spółka Wodna Stara Wieś, gm. Celestynów (2014)

Liczba odwiedzających: 950
Adres:
Spółka Wodna Stara Wieś
ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów
Adres korespondencyjny: Stara Wieś, ul. Słowackiego 5, 05-430 Celestynów

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Marcin Solecki, tel. 500 201 481
Wiceprzewodniczący - Wiktor Mordecki, tel. 603 685 472
Sekretarz - Lidia Śliska
Członek - Piotr Góralski, tel. 513 011 419

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Robert Keler
Wiceprzewodniczący - Sławomir Mańkowski
Sekretarz - Leszek Ćwiek

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
44 1020 1127 0000 1102 0227 7887

Spółka Wodna Stara Wieś została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 554 w dniu 09.06.2014 r.