Spółka Wodna Celestynów Południe, gm. Celestynów (2018) - obejmuje część obrębu Celestynów ograniczony od północnego wschodu linią kolejową

Liczba odwiedzających: 1709
Adres:
Spółka Wodna Celestynów Południe
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów
e-mail: celestynowpoludnie@gmail.com

Zarząd spółki:
Przewodniczący: Arkadiusz Szelągowski
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Gałecka
Sekretarz: Ewa Wajszczuk
Członek Zarządu: Teresa Masna

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jacek Strzeżysz
Wiceprzewodniczący - Tomasz Wyglądała
Sekretarz - Michał Krajewski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania
Decyzja o zmianie statutu Spółki Wodnej Celestynów Południe: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Pekao SA
Nr konta: 34124060741111001087735807


Spółka Wodna Celestynów Południe została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 596 w dniu 18.07.2018 r.