Spółka Wodna Celestynów Południe, gm. Celestynów (2018) - obejmuje część obrębu Celestynów ograniczony od północnego wschodu linią kolejową

Liczba odwiedzających: 943
Adres:
Spółka Wodna Celestynów Południe
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów
e-mail: celestynowpoludnie@gmail.com

Zarząd spółki:
Przewodniczący - Jerzy Kulesza, tel. 604 421 841
Wiceprzewodniczący - Arkadiusz Szelągowski, tel. 501 048 078
Sekretarz - Ewa Wajszczuk
Członek - Teresa Masna
Członek - Małgorzata Gałecka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jacek Strzeżysz
Wiceprzewodniczący - Tomasz Wyglądała
Sekretarz - Michał Krajewski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Pekao SA
Nr konta: 34124060741111001087735807


Spółka Wodna Celestynów Południe została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 596 w dniu 18.07.2018 r.