Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła

Liczba odwiedzających: 1843

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA

Cel projektu:
zakup laptopów, komputerów, tabletów i skanera dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

Dofinansowanie projektu: 99 898,29 zł 

Okres realizacji projektu: 27 maja 2020 r. – 27 listopada 2020 r. 

Beneficjent: Powiat Otwocki

AKTUALNOŚCI

27 maja 2020 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu nr 1945/2020 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Otwockim.

Monika Wiechetek
Wydział Administracyjny