Nieruchomość na sprzedaż

Liczba odwiedzających: 5022

Wykaz nieruchomości:


1. Położenie: Miasto Otwock, ul. Komunardów 10B, lokal niemieszkalny nr 1


powierzchnia użytkowa lokalu: 11,62 m2


udział w częściach wspólnych: 1162/29607


Nr księgi wieczystej: WA1O/00058638/8


Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 22 000 zł.


Do pobrania:

ogłoszenie lokal nr 1.pdf

fragment mapy.pdf

rzut parteru.pdf


2. Położenie: Miasto Otwock, ul. Komunardów 10B, lokal niemieszkalny nr 2


powierzchnia użytkowa lokalu: 3,93 m2


udział w częściach wspólnych: 393/29607


Nr księgi wieczystej: WA1O/00058638/8


Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 7500 zł.


Do pobrania:

ogłoszenie lokal nr 2.pdf

fragment mapy.pdf

rzut parteru.pdf


3. Położenie: Miasto Otwock, ul. Komunardów 10B, lokal niemieszkalny nr 3


powierzchnia użytkowa lokalu: 33,15 m2


udział w częściach wspólnych: 3315/29607


Nr księgi wieczystej: WA1O/00058638/8


Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 60 000 zł.


Do pobrania:

ogłoszenie lokal nr 3.pdf

fragment mapy.pdf

rzut parteru.pdf


4. Położenie: Miasto Otwock, ul. Komunardów 10B, lokal niemieszkalny nr 4


powierzchnia użytkowa lokalu: 3,76 m2


udział w częściach wspólnych: 376/29607


Nr księgi wieczystej: WA1O/00058638/8


Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 7000 zł.


Do pobrania:

ogłoszenie lokal nr 4.pdf

fragment mapy.pdf

rzut parteru.pdf


5. Położenie: Miasto Otwock, ul. Komunardów 10B, lokal niemieszkalny nr 5


powierzchnia użytkowa lokalu: 66,03 m2


udział w częściach wspólnych: 6603/29607


Nr księgi wieczystej: WA1O/00058638/8


Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: 100 000 zł.


Do pobrania:

ogłoszenie lokal nr 5.pdf

fragment mapy.pdf

rzut parteru.pdf