Nieruchomość na sprzedaż

Liczba odwiedzających: 2464
Wykaz nieruchomości:

Położenie:
Miasto Józefów

Nr działki i powierzchnia: dz. ew. nr 41/3 pow. 216 m2

Obręb ewidencyjny: nr 47 w Józefowie.

Nr księgi wieczystej:
WA1O/00080466/4

Cena wywoławcza:
73 800,00 zł brutto (zawiera podatek 23% VAT).Wykaz nieruchomości