Nabycie wyposażenia i sprzętu (środków ochrony indywidualnej) na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku

Liczba odwiedzających: 2046


„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Tytuł zadania: „Nabycie wyposażenia i sprzętu (środków ochrony indywidualnej) na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

Beneficjent: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock

Cel zadania:

Celem jest zwiększenie asortymentu środków ochrony indywidualnej będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji pozwalających personelowi wykonywać pracę z zachowaniem wszelkich możliwych środków ochrony, aby zabezpieczyć personel przed zakażeniem, w związku z ratowaniem i wspieraniem mieszkańców powiatu otwockiego, w tym osób pokrzywdzonych.

Planowane efekty:
Realizacja zadania będzie miała wpływ na następujące grupy odbiorców – osoby
potencjalnie poszkodowane lub zagrożone utratą zdrowia i życia.

Wartość zadania: 100 641,90 zł
Kwota dotacji celowej : 100 000,00 zł
Wkład Powiatu Otwockiego: 641,90 zł

Źródło finansowania:

Ministerstwo Sprawiedliwości - ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Umowa nr DFS-III-7211-210/20 została zawarta 22.06.2020 r. w Warszawie pomiędzy
Ministrem Sprawiedliwości a Powiatem Otwockim.

Opis zadania:

Zadanie obejmuje zakup poniższych środków ochrony indywidualnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji:
1. Czepki chirurgiczne okrągłe z gumką, 5.000 szt.
2. Ochraniacze na buty z gumką, 4.500 szt.
3. Fartuchy chirurgiczne z bazą ochronną jednorazowe, 1.000 szt.
4. Przyłbice ochronne z poliwęglanu, 45 szt.
5. Okulary ochronne, 45 szt.
6. Kombinezony ochronne XL ,L klasy III z normą biologiczną, 20 kompletów
7. Maski z filtr FFP3, 1.000 szt.
8. Maski chirurgiczne trójwarstwowe, 2.500 szt.
9. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, 115.000 szt.
10. Płyny do dezynfekcji, 75 litrów

Okres realizacji zadania: od 22.06.2020 do 31.12.2020