"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Liczba odwiedzających: 1405

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania Programu: 1 195 338 zł
Całkowity koszt realizacji Programu: 1 195 338 zł


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym, stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do powyższych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do lub z placówki oświatowej

Nabór trwa od 17.01.2022 r do wyczerpania miejsc.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.


Wszelkie dokumenty znajdują się na stronie www.pcprotwock.pl/index.php/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2022 bądź na miejscu w siedzibie PCPR.