Program „Aktywny Samorząd” w 2021 roku

Liczba odwiedzających: 1257
Program „Aktywny Samorząd” w 2021 roku finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość dofinansowania Programu: 466 108 zł
Całkowity koszt realizacji Programu: 466 108 zł


Głównym celem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" jest zlikwidowanie lub w znacznym stopniu ograniczenie barier uniemożliwiających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Przyznane środki finansowe pozwolą beneficjentom na włączenie się do społeczeństwa informacyjnego, uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych. Uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” zwiększa również szansę beneficjentów programu na zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Wnioski można składać od 1 marca 2021 r. poprzez platformę SOW lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10.