"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W"

Liczba odwiedzających: 938

znaki_strona_www.png (167 KB)Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W ramach inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, wysp dzielących, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustakim, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.     


Wartość dofinansowania: 196 800,00 zł  
Całkowita wartość zadania: 246 000,00 zł