"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze powiatowej Nr 2759W"

Liczba odwiedzających: 785

znaki_strona_www.png (167 KB)Zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze powiatowej Nr 2759W" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W ramach inwestycji zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem, linii naprowadzających oraz żółtych płytek z wypustakim, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego informującego o przejściu dla pieszych, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego informującego o ograniczeniu prędkości, wykonanie przed przejściem nawierzchni jezdni o wzmożonej szorstkości, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.     


Wartość dofinansowania: 155 767,20 zł
Całkowita wartość zadania: 194 709,00 zł