Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu

Liczba odwiedzających: 1161
Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 16:15 w siedzibie Starostwa, ul. Górna 13 w Otwocku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.