"Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku do drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder"

Liczba odwiedzających: 830
Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku do drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W ramach inwestycji została wykonana nawierzchni jezdni asfaltobetonowa o szerokości 6,20 na długości 1 4550,00 m, chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej o szerokości 2,00 m pełniący funkcję peronów przystankowych po stornie lewej o długości 39,50 m, zaś po stronie prawej na długości 39,00 m, wykonane obustronne pobocza o szerokości 1,00 m z kruszywa łamanego na długości 1 4150,50 m po stronie lewej oraz 1 416 m po stornie prawej, ,wyprofilowane rowy, wykonane zjazdy, wykonanie jednego skrzyżowania oraz została wprowadzona stała organizacja ruchu

Wartość dofinansowania: 2 254 175,86 zł
Całkowita wartość zadania: 4 604 783,77 zł