Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Liczba odwiedzających: 600

W roku 2023 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Powiat Otwocki otrzymał  wsparcie finansowe  dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla Dzieci niesłyszacych i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8.  


Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 35 000,00 zł.


Całkowity koszt realizowanego przez placówkę zadania 43 750,00 zł.