Bieżąca działalność domów pomocy społecznej

Liczba odwiedzających: 617

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU


Nazwa zadania: Bieżąca działalność domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł na pracownika oraz pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę.


Całkowita wartość zadania: 513.864,00 zł


Wartość finansowania: 513.864,00 zł


Finansowanie na w/w cel przyznane dla czterech Domów Pomocy Społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:


tabela v.I.jpg (85 KB)


znaki_strona_www(1).png (167 KB)