Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Liczba odwiedzających: 604

                                                         informacja-o-otrzymanym-dofinansowaniu-WFOŚiGW-fotowoltaika_-—-kopia.jpg (771 KB)                                               STRAŻ-2023-12-21.jpg (1.89 MB)


Nazwa zadania: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku”


Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł


Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej możliwy był dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu  „2023-OA-3 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej” oraz dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez gminy Józefów, Wiązowna oraz Celestynów.


Łączna wartość zadania wyniosła 100 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł (50,00 %) stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Część pozostałej kwoty pokryta została ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez gminy Józefów, Wiązowna oraz Celestynów. Każda ze wskazanych gmin przekazała na przedmiotowy cel środki w wysokości 10 000,00 zł, w związku z czym łączne wsparcie finansowe przekazane przez gminy wyniosło 30 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł pokryta została z budżetu Powiatu Otwockiego.


Celem zadania jest przede wszystkim zmniejszenie emisji CO2. Poza znacznymi korzyściami w zakresie ochrony środowiska realizacja zadania w perspektywie czasu przynosić będzie także wymierne oszczędności związane z ograniczeniem wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej z sieci. Montaż odnawialnego źródła energii  w postaci instalacji fotowoltaicznej stanowi kolejny krok zmierzający ku zielonej transformacji energetycznej Powiatu Otwockiego polegającej na zwiększeniu wykorzystania oraz popularyzacji stosowania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie.


Realizacja zadania: od 11.12.2023 r. do 14.12.2023 r. 


IMG_20231220_150526757.jpg (6.32 MB)  IMG_20231220_150624423_HDR.jpg (4.81 MB)