"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W"

Liczba odwiedzających: 341
Zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.W ramach inwestycji została wykonana rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W tj. ul. Wawerskiej (odcinek około 672,36 m) oraz ul. Powstańców Warszawy (odcinek około 245,00 m). 


W ramach zadania na ul. Powstańców Warszawy wykonano:
- na długości 245,00 m o zmiennej szerokości od 8,50 do 9,50 nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego,
- chodnik na długości 145,00 m po stronie lewej o zmiennej szerokości 2,00 m - 3,00 m,
- chodnik na długości około 163,30 m po stronie prawej wykonano o szerokości od 2,00 m do 6,30 m,
- ścieżkę rowerową na długości 132,63 m po stronie lewej o szerokości od 2,00 m do 2,50 m z betonu asfaltowego,
- skrzyżowanie o ruchu okrężnym - na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ul. Andriollego oraz na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ul. Orlą i ul. Armii Krajowej.

W ramach zadania na ul. Wawerskiej wykonano:
-na długości 672,36 m o zmiennej szerokości od 6,00 m do 7,00 m nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego,
- chodnik na długości 672,36 m po stronie lewej o szerokości od 1,50 m do 7,00 m
- chodnik na długości 538,12 m po stronie prawej o szerokości od 1,50 m do 6,00 m,
- ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na długości 123,44 m po stronie prawej o szerokości od 3,00 m do 3,40 m z płytek betonowych,
- ścieżki rowerowej na długości 126,72 po stronie lewej o szerokości 2,00 m z betonu asfaltowego,
- ścieżki rowerowej na długości 424,20 m po stronie prawej o szerokości od 2,00 m do 2,60 m z betonu asfaltowego,
- skrzyżowanie o ruchu okrężnym - na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Szkolną
Na całym odcinku wykonano odwodnienie, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz przejść dla pieszych, wprowadzono elementy stałej organizacji ruchu.

Wartość dofinansowania: 6 813 522,05 zł
Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem: 16 725 137,24 zł