Poszukiwany Inspektor Nadzoru Budowlanego

Data: 12.03.2024 r., godz. 12.00    478
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku poszukuje Inspektora Nadzoru w celu prowadzenia nadzoru realizacji zadania: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku”.

W obowiązku ww. inspektora nadzoru budowlanego będzie: bieżący nadzór nad realizacją ww. zadania, gwarantujący jego właściwe wykonanie.


Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie dot. inspektor nadzoru budowlanego.docx

Umowa inspektor.docx


Oferty prosimy kierować na adres e-mail: jm@lootwock.pl 


Termin składania ofert: 20 marca 2024 r.