"Mapa aktywności" na podstawie ankiet NGO

Liczba odwiedzających: 2961
Na podstawie Zarządzenia nr 33/2013 Starosty Otwockiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opracowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania tworzy się wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu otwockiego: